Bilietų pirkimo taisyklės

1. SĄVOKOS

1.1. Rezervuodamas ir pirkdamas paslaugas, Klientas (toliau - Klientas) sudaro su kelionių organizavimo paslaugos teikėju, bendrove UAB "Keliauk pigiau" (toliau Organizatoriumi) kelionės organizavimo paslaugos sutartį.

2. BILIETAI

2.1. Bilietas yra sutartis tarp Kliento ir Organizatoriaus, kuris suteikia teisę Klientui pasinaudoti transporto priemone bei Organizatoriaus teikiamomis paslaugomis tiktai biliete nurodytai kelionei ir sutartomis sąlygomis.
2.2. Bilietas yra vardinis.
2.3. Sumokėdamas už bilietą, Klientas tuo pačiu patvirtina, kad yra susipažinęs su bilietų pardavimo sąlygomis ir vežimo taisyklėmis.

3. BILIETŲ PARDAVIMO BENDROSIOS SĄLYGOS

3.1. Bilietą galima nusipirkti internetu, adresu www.keiauk-pigiau.lt.
3.2. Įsigydamas bilietą, Klientas privalo iš karto patikrinti, ar visi biliete esantys duomenys yra teisingi ir ar bilieto kaina atitinka sumokėtą sumą, vėlesnės pretenzijos nepriimamos.
3.3. Rezervuojant bilietą internetu, reikia sumokėti iškart visą bilieto kainą.
3.4. Pirkdamas bilietą, Klientas turi Organizatoriui pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, kontaktinį telefoną, el. pašto adresą,  norimos kelionės datą ir išvykimo laiką.
3.5. Jei yra laisvų vietų, bilietą galima nusipirkti ir autobuse.
3.6. Organizatorius savo nuožiūra gali taikyti papildomas nuolaidas, tam tikrus reikalavimus atitinkančiam Klientui (pvz., vaikas, jaunimas, pagyvenęs ir t.t.).
3.7. Organizatorius turi teisę nustatyti skirtingas nuolaidų kategorijas kiekvienai kelionei.

4. Asmens duomenų tvarkymo informacija

UAB „Keliauk pigiau“ pranešimas

Informuojame, kad, vykdant bilietų užsakymą, UAB „Keliauk pigiau“, kaip duomenų valdytojas, tvarkys Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:
Šiais tikslais tvarkomus asmens duomenis perduosime Antano Liulaičio įmonei, kuri teikia pervežimo paslaugas.
Paslaugos suteikimas (bilietų rezervavimas, pardavimas, pervežimas, transporto priemonės rezervavimas ir nuoma, užsakomojo reiso rezervacija ir organizavimas).

Teisiniai Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindai:
Sutarties su Jumis vykdymas;
Teisės aktų reikalavimų vykdymas;
Teisėti duomenų valdytojo interesai (informacijos apie savo veiklą skleidimas, paslaugų kokybės gerinimas).

Informuojame, kad Jūs turite šias teises:
Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
Reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;
Nepateikti savo asmens duomenų, tačiau tokiu atveju mes negalėsime Jums suteikti paslaugų.

Patvirtiname, kad UAB „Keliauk pigiau“ duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos.

Duomenų valdytojo rekvizitai:
Pavadinimas: UAB „Keliauk pigiau“
Juridinio asmens kodas: 303078007
Buveinės adresas: Taikos pr. 41-69, Klaipėda.
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

4. BILIETO GRĄŽINIMAS

4.1. Jei kelionę anuliuoja Klientas, už bilietą pinigai negrąžinami.
4.2. Organizatorius nepriima telefonu pateiktų prašymų grąžinti pinigus už bilietą.

5. BILIETO KEITIMAS

5.1. Galima keisti biliete nurodytą kelionės datą ir laiką.
5.2. Darant Biliete kitus pakeitimus Kliento pageidavimu, Klientas privalo pirkti naują Bilietą.
5.3. Bilieto datą keisti galima iki autobuso išvykimo likus ne mažiau nei 24 valandoms ir jei naujai pasirinktoje kelionėje yra laisvų vietų. Nusipirkus bilietą iki kelionės likus mažiau nei 24 valandoms, bilietas yra nekeičiamas.

6. BAGAŽO IR RANKINIO BAGAŽO VEŽIMAS IR SAUGOJIMAS

6.1. Klientui leidžiama į autobuso saloną pasiimti vieną rankinio bagažo vienetą, kurio svoris neviršija 5 kg, o matmenys neviršija 45 × 35 × 20 cm (ilgis - plotis - aukštis).
6.2. Už rankinį bagažą autobuso salone atsako pats Klientas. Organizatorius negarantuoja ir neatsako už autobuse pamirštus daiktus ar bagažą. Jei įmanoma, rasti daiktai grąžinami klientui.
6.3. Be rankinio bagažo, Klientui leidžiama autobuso bagažinėje papildomai nemokamai vežti vieną bagažo vienetą (pvz., kelioninį krepšį arba lagaminą), kurio svoris neviršija 30 kg, o matmenys neviršija 70 × 30 × 55 cm (ilgis - plotis - aukštis). Bagažą į bagažinę patalpina ir jį Klientui vėliau išduoda tik autobuso vairuotojas.
6.3.1. Jei autobuso bagažinėje yra laisvos vietos, autobuso ekipažui leidus, Klientas gali pasiimti daugiau bagažo nei nustatyta (pvz., kelioninį krepšį arba lagaminą).
6.4. Autobusų salone ir bagažinėje draudžiama vežti bagažą ir rankinį bagažą, kuriame yra medžiagų ir daiktų, išvardintų draudžiamų medžiagų sąraše. Draudžiamam bagažui priskiriama: radioaktyvios, sprogstamosios, nuodingos, ėsdinančios, degiosios, dvokiančios ir tepančios medžiagos bei daiktai.

7. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Klientas turi teisę:
7.1.1. gauti paslaugas, už kurias sumokėjo;
7.1.3. vežti bagažą Organizatoriaus nustatyta tvarka;
7.1.4. Aklas žmogus turi teisę vežti su savimi šunį-vedlį.
7.2. Klientas privalo:
7.2.1. kelionės metu turėti su savimi bilietą ar kitą dokumentą, patvirtinantį teisę į kelionę ir pateikti jį autobuso vairuotojui prieš įlipdamas į autobusą;
7.2.2. jei klientas neturi bilieto, jį privalo įsigyti iš autobuso vairuotojo;
7.2.3. išsaugoti bilietą iki kelionės pabaigos;
7.2.4. užtikrinti, kad jo vežamas rankinis bagažas ar daiktas nekeltų pavojaus ir netrukdytų kitiems klientams.
7.3. Klientui draudžiama:
7.3.1. važiuoti neblaiviam, nešvariais drabužiais, rūkyti arba trukdyti kitiems klientams;
7.3.2. atidarinėti arba uždarinėti autobuso langus, stoglangius be autobuso vairuotojo leidimo;
7.3.3. trukdyti durų atidarymą ir uždarymą, riboti autobuso vairuotojo regėjimo lauką;
7.3.4. trukdyti vairuotojui;
7.3.5. laužyti autobuso įrangą, teršti autobuso saloną;
7.3.6. statyti į pavojų save ir kitus klientus;
7.3.7. ignoruoti kitus šiose taisyklėse nustatytus reikalavimus.

8. ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

8.1. Organizatorius neatsako už autobuso vėlavimus ir atsilikimus nuo grafiko, jei vėlavimai atsirado dėl priežasčių, kurios nepriklauso nuo organizatoriaus valios (įskaitant, bet neapsiribojant: nepalankios oro sąlygos, transporto spūstys, kelio remonto darbai, valstybės organų veikla, muitinės bei pasų kontrolė ir t.t.), taip pat ir pačių klientų veiklos, kuri trukdo Organizatoriui atlikti savo darbą, taip pat dėl kitų priežasčių, kurių Organizatorius, nežiūrint pastangų, negalėjo numatyti ir išvengti.
8.2. Organizatorius neatsako už Kliento negautą pelną dėl to, kad autobusas laiku neatvyko į paskirties vietą dėl ankstesniame punkte išvardintų priežasčių.
8.3. Organizatorius saugo autobuse paliktą bagažą, taip pat autobuse rastus daiktus (išskyrus greitai gendančius produktus)1 mėnesį.
8.4. Klientas, iš anksto nusipirkęs bilietą į Organizatoriaus autobusą ir pavėlavęs į savo kelionę, neturi teisės važiuoti tuo pačiu bilietu bet kuriuo kitu Organizatoriaus autobusu. Pinigai už nepanaudotą bilietą Klientui negrąžinami.
8.5. Organizatorius neatsako už autobuso bagažinėje patalpinto bagažo turinį ir už šio turinio išsaugojimą, taip pat už Kliento bagaže (pvz., kelioniniame krepšyje arba lagamine) esančių vertingų daiktų (juvelyrinių dirbinių, foto ir vaizdo technikos, pinigų, banko čekių, vertybinių popierių, trapių daiktų ir kt.) sveikumą ar dingimą.
8.6. Jei dėl Organizatoriaus kaltės autobusas negali išvykti į kelionę arba jei kelionė buvo nutraukta dėl autobuso techninio gedimo, Organizatorius kuo greičiau organizuoja autobuso pakeitimą kitu. Be to, Organizatorius užtikrina, kad:
8.6.1. jei dėl šiame punkte išvardintų priežasčių atvykimas į paskirties vietą vėluoja bent 2 valandas, Klientui pateikus pareiškimą, jam kompensuojama 30% bilieto kainos.
8.6.2. jei dėl šiame punkte išvardintų priežasčių atvykimas į paskirties vietą vėluoja bent 5 valandas, Klientui pateikus pareiškimą, jam kompensuojama 100% bilieto kainos.
8.7. Jei autobusas neišvyko į kelionę dėl Organizatoriaus kaltės, Klientui pageidaujant, jam grąžinama 100% bilieto vertės.
8.8. Organizatorius turi teisę atsisakyti sutarties su Klientu ir negrąžinti pinigų už nepanaudotą bilietą, jei klientas:
8.8.1. yra neblaivus;
8.8.2. kelia pavojų ar trukdo kitiems klientams;
8.8.3. Klientas kitu būdu trukdo Organizatoriui vykdyti savo veiklą ir kelia pavojų saugumui.
8.10. Skundai dėl Organizatoriaus veiklos peržiūrimi tik tuo atveju, jei jie pateikiami ne vėliau kaip per 14 dienų po kelionės.
8.11. Organizatorius pasilieka teisę daryti pakeitimus autobusų tvarkaraščiuose, kainoraščiuose bei šiose klientų aptarnavimo taisyklėse. Jei Klientas turi įsigijęs bilietą į kelionę, kuri atšaukiama arba kurios vykimo grafikas yra pakeistas, Organizatorius grąžina pinigus už bilietą arba pasiūlo galimybę vykti kitu Klientui labiausiai tinkamu laiku.